แผนที่จาก google map

ดู พระธาตุโกฏิแก้ว ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า 

 

 

แผนที่ 1 มาทางปากทางแม่ยาว

 

แผนที่ 2 มาทางโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

ดาวน์โหลดแผนที่ไฟล์ PDF